image1 image2 image3 image4 image5
jesteś tu: Home Redakcja
Redakcja
logo
Oglnopolski Magazyn Spo?eczno-Zawodowy

Adres redakcji:
00-641 Warszawa,
ul. Mokotowska 4/6
tel.: 22 825 60 61-62,
faks: 22 825 11 23
e-mail: info@zzbudowlani.pl

Redaktor naczelny:
Jakub Kus

Redaktor wydania:
Aleksandra Suchocka

Zesp?:
Tomasz Nagrka,
Barbara
Pa?ka,
Ma?gorzata Soko?owska,

Sk?ad i ?amanie:
Robert ?wirski

Wydawca i dystrybucja:
Zwi?zek Zawodowy Budowlani
00-641 Warszawa,
ul. Mokotowska 4/6

Druk:
Grupa ZPR Media S.A.

Drukarnia Prasowa
ul. Jubilerska 10,
00-939 Warszawa


Powered by Phoca Maps